14 DE GENER

Sant Joan de Ribera, bisbe

Fill del duc d’Alcalá, nasqué a Sevilla (1532). Després de doctorar-se a Salamanca s’ordena de prevere (1557), portant una vida de pregària i austeritat. Nomenat bisbe de Badajoz quan encara no tenia 30 anys, envià missioners per tots els pobles de la diòcesi. Ja als 36 anys fou nomenat arquebisbe de València (1569), on hi desplegà una gran activitat pastoral: promogué la formació dels preveres, potencià la devoció a l’Eucaristia, visità la diòcesi múltiples vegades i no deixà de ser auster.

És el fundador del famós col·legi del Corpus Christi a València. Els darrers anys de la seva vida fou també virrei de València i, davant el problema dels falsos conversos, propugnà l’expulsió dels moriscos. El Greco pintà el seu rostre en la figura de Sant Agustí en el quadre del “Entierro del Conde Orgaz”. Morí l’any 1611 i fou canonitzat el 12 de juny de 1960.

► “Al gener no siguis matiner: el sol surt tard”.

► “Al gener no siguis matiner: el sol surt tard”.