14 DE FEBRER

Sant Valentí

1. Memòria dels sants Ciril, monjo, i Metodi, bisbe, germans nascuts a Tessalònica que van ser enviats a Moràvia pel bisbe Foci de Constantinoble per predicar la fe cristiana. Allà hi van inventar signes propis per traduir els llibres sagrats del grec a la llengua eslava. En un viatge que van fer a Roma, Ciril, que abans es deia Constantí i que era monjo, es va posar malalt i en el dia d’avui va descansar en el Senyor. Metodi, ordenat bisbe de Sirmium pel papa Adrià II, va evangelitzar tota la regió de Pannònia (centre d’Europa), i en totes les dificultats que va haver de suportar va ser sempre ajudat pels Pontífexs Romans. Finalment va rebre el premi pels seus treballs a la ciutat de Velehrad, Moràvia, el dia sis d’abril (869 i 885).

2. Sant Valentí, màrtir. A Roma, a la via Flamínia, prop del pont Milvio (data incerta).

3. Sant Vidal, màrtir, santificat per la fe conservada i la imitació de Crist. A la ciutat de Spoleto, Umbria (data incerta).

4. Sant Zenó, màrtir. A Roma, al cementiri de Pretextat, a la via Àpia (data incerta).

5. Commemoració dels sants màrtirs Bassià, Tonió, Protòlic i Lluci (Luci), llançats al mar; Cirió, prevere, Agató, exorcista, i Moisès, cremats vius; i Dionís i Amoni, que van entrar a la glòria eterna després de ser degollats. A Alexandria, Egipte (data incerta).

6. Sant Eleucadi, bisbe. A Ravenna, de la Flamínia (s. III).

7. Sant Auxenci, prevere i arximandrita, el qual, aprofitant la càtedra que ocupava, va defensar la fe de Calcedònia amb la veu de les seves virtuts. A la muntanya Scopa, a Bitínia (s. V).

8*. Commemoració de sant Nostrià, bisbe de Nàpols (c. 450).

9. Sant Antoni, abat, que en ser destruït el seu monestir pels llombards es va refugiar en la solitud. A Sorrento, Campània (c. 830).

10. Sant Joan Baptista de la Concepció García, prevere de l’orde de la Santíssima Trinitat. Va iniciar la renovació del seu orde i la va culminar amb gran esforç, enmig de dificultats i persecucions. A Còrdova, Andalusia (1613).

11*. Beat Vicenç Vilar David, màrtir, que en la persecució contra la religió va acollir sacerdots i religiosos a casa seva i va preferir morir abans que renegar de la seva fe. A València (1937).

Altres: advocacions marianes, commemoracions de congregacions religioses, sants i beats (tradició, costumari…).

  • Prelatura de la Santa Creu i de l’Opus Dei: Santíssima Verge Maria, Mare de l’Amor Formós.
  • Ritu Hispanomossàrab: Sant Valentí, prevere i màrtir.

► “Per Sant Valentí, l’ametller a florir”.

► “Per Sant Valentí, l’ametller a florir”.