13 D’OCTUBRE

Beat Manuel Borràs i Ferré, bisbe i companys màrtirs

La majoria de màrtirs de la persecució religiosa de 1936 van ser laics (entre 60 i 70.000), capellans (4.184) i religiosos (2.648), però també algun bisbe, com és el cas del bisbe auxiliar de Tarragona, Manuel Borràs (1880-1936). Fill del poble de la Canonja (Tarragonès), va ser ordenat el 1903. En una trobada de joves cristians ja havia dit que «hem d’estar disposats a sacrifi­car la vida per Crist i l’Església». A ell li va tocar el 12 d’agost del 1936, prop del coll de l’Illa (entre l’Alt Camp i la Conca de Barberà). Després d’afusellar-lo, els milicians en van cremar el cos. Beatificat el 2013 a Tarragona.

Per la Mare de Déu del Pilar, el blat, ni eixit ni per sembrar

Per la Mare de Déu del Pilar, el blat, ni eixit ni per sembrar