13 D’ABRIL

Sant Hermenegild

Hermenegild vol dir “guerrer valent”. I ho va ser, de valent, el nostre sant. Fill del rei visigot Leovigild, que intentava unificar tots els regnes sota l’arrianisme (no a la divinitat de Jesucrist), la conversió al catolicisme d’Hermenegild, governador de la Bètica (Andalusia) va suposar un problema per aquella unificació. Sense voler renunciar a la seva fe, fou empresonat a Tarragona i hi fou assassinat el 13 d’abril del 586.

Els sants Isidor, Gregori de Tours, Gregori Magne i Beda parlen del seu martiri, i el papa Urbà VIII introduí la seva memòria en el santoral el 1636.