12 DE JUNY

Santíssima Trinitat

«Estima la bondat del Pare, però no indaguis sobre la seva essència. Aprecia la humilitat del Fill, però no investiguis sobre la seva generació. Estima el buf de l’Esperit, però no caiguis en la temptació de sondejar-lo» (St. Efrem de Síria). No fou fins el 1331 en què el Papa Joan XXII adoptà aquesta festivitat i l’estengué a tota l’Església llatina.

A l’Edat Mitjana havia estat rebutjada per la Seu Apostòlica i algun Papa (Alexandre II o III) la qualificà de supèrflua, “ja que hom la celebra cada diumenge, i fins cada dia”. Celebrem que, per l’Esperit, podem invocar a Déu com a Pare perquè així el Fill ens ho ha ensenyat. Els cristians no creiem en un Déu qualsevol: creiem en el Déu i Pare que ens ha mostrat Jesús, a través del seu mateix Esperit perquè també nosaltres el confessem en la nostra vida de cada dia.

Diu el blat: amb poc gra o molt gra, pel juny has de segar.

Diu el blat: amb poc gra o molt gra, pel juny has de segar.