11 DE MARÇ

Sant Sofroni

Potser natural de Damasc (~550), després de conèixer diversos monestirs a Palestina féu estada en el de Sant Teodosi (prop de Jerusalem). Però no s’hi quedà pas; després de recórrer Egipte, Antioquia, Alexandria i Roma fou nomenat bisbe de Jerusalem (633/634). Gràcies a la seva lluita contra la doctrina monoteleta (dues naturaleses, en Crist, la humana i la divina, però una única voluntat), el III Concili de Constantinoble (680-681) sancionà les dues voluntats en el Crist, i, si bé no pogué evitar que Jerusalem caigués definitivament en mans dels musulmans (638), sí  que negocià que la població cristiana i els santuaris fossin respectats.

Morí l’11 de març de l’any següent, havent exhortat als cristians a romandre ferms en la seva fe. Va deixar diverses obres escrites.

► “Aigua de març, herba als sembrats”. “Al març, herbes per totes parts”.

► “Aigua de març, herba als sembrats”. “Al març, herbes per totes parts”.