1 D’AGOST

Sant Alfons M. de Liguori, bisbe i doctor de l'Església

Brillant advocat napolità, Alfons (1696-1787) va abandonar els seus lligams professionals per ensenyar el catecisme als pobres i als abandonats. Havent fundat la Congregació del Santíssim Redemptor (redemptoristes) perquè la seva obra continués, va escriure entre d’altres obres la seva “Teologia Moral”, que n’ha fet el patró dels moralistes.

Enfront del pessimisme religiós de l’època i del rigorisme jansenista (només alguns són els “agraciats”), Alfons proposava el gran principi de l’amor i la misericòrdia de Déu: « La primera font de gràcia és la misericòrdia… La quinta essència de les obligacions del confessor rau a reproduir la imatge del Pare celestial. Els penitents han de poder experimentar per mitjà d’ell la bondat de Déu».

També celebrem la festa de Sant Feliu, màrtir

Segons la tradició, originari de Scil·lium (nord d’Àfrica), Feliu morí màrtir (~ 304) a la ciutat de Girona. El poeta Prudenci († 410) el canta (Peristephanon); els primers calendaris i llibres litúrgics hispànics situen la seva festa l’1 d’agost; Gregori de Tours (segle VI) en la “Història dels Francs” parla del trasllat de part de les relíquies a Narbona; Ildefons de Toledo, en el seu tractat sobre “Els barons il·lustres” descriu com Nonnit, bisbe de Girona, n’era molt devot. Feliu, un màrtir molt popular a Girona.

►”Primer d’agost, primer dia d’hivern”: si bé les temperatures encara són altes, l’hivern comença a treure el nas.

►”Primer d’agost, primer dia d’hivern”: si bé les temperatures encara són altes, l’hivern comença a treure el nas.