1 D’AGOST

Sant Alfons M. de Liguori, bisbe i doctor de l'Església

Alfons, neix a Nàpols l’any 1696. Després d’exercir com a advocat, és ordenat sacerdot i es dedica a l’apostolat entre els pobres. Funda la Congregació del Santíssim Redemptor (redemptoristes). Enfront del pessimisme religiós de l’època i del rigorisme jansenista, Alfons proposa el gran principi de l’amor de Déu: «La quinta essència de les obligacions del confessor rau a reproduir la imatge del Pare celestial. Els penitents han de poder experimentar per mitjà d’ell la bondat de Déu». Mort l’1 d’agost de 1787. Canonitzat el 1871.

També celebrem la festa de Sant Feliu, màrtir

Segons la seva passio (segle VII), Feliu, en saber que a Hispania els cristians eren perseguits, deixà els estudis a la seva terra de Mauritània i s’hi encaminà decididament per sembrar-hi la llavor de l’Evangeli. Ho feu tant bé a Girona que Rufí, l’oficial romà el feu torturà fins a la mort (~ 304). La ciutat de Girona li bastí una de les esglésies més belles de Catalunya. El bisbe Oliba de Vic recorda el retrobament de les relíquies del seu oncle Miró Bonfill (†984) quan era bisbe de Girona. De l’antiguitat del seu culte en donen testimoni els primers calendaris i llibres litúrgics hispànics.

Per Sant Feliu, l’avellana cau del niu.

Per Sant Feliu, l’avellana cau del niu.