Sant Miquel Arcàngel, de Santa Coloma de Gramenet

Dades

Adreça
C/Amèrica 72
08924 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon
93 391 96 01
Sant Miquel Arcàngel, de Santa Coloma de Gramenet

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses