Sant Josep de Calassanç

Dades

Adreça
C/Sant Quintí 19 8026 Barcelona
08026 Barcelona
Telèfon
93 455 31 04
Fax
93 435 65 10
Correu electrònic
com.st.calas@escolapia.cat
Web
https://www.pqstcalas.cat
Sant Josep de Calassanç

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Història