Sant Josep (Mataró)

Dades

Adreça
C/Sant Josep 5
08302 Mataró
Telèfon
93 790 10 38
Sant Josep (Mataró)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Història