Sant Josep (Mataró)

Dades

Adreça
C/Sant Josep 7
08302 Mataró
Telèfon
93 755 31 96
Sant Josep (Mataró)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Història