Sant Joan Baptista (Santa Coloma de Gramenet)

Dades

Adreça
C/Massanet 43
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon
93 392 80 52 Rectoria: 93 468 17 87
Sant Joan Baptista (Santa Coloma de Gramenet)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses