Mare de Déu del Pilar (Masnou)

Dades

Adreça
Av. Mare de Déu del Pilar 51
08320 El Masnou
Telèfon
93 555 07 06
Correu electrònic
mdpilar492@arqbcn.org
Mare de Déu del Pilar (Masnou)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals