Mare de Déu del Pilar (Masnou)

Dades

Adreça
Av. Mare de Déu del Pilar 51
08320 El Masnou
Telèfon
93 555 07 06
Mare de Déu del Pilar (Masnou)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals