L’Església dona suport a les accions de millora en la protecció dels menors plantejades pel Síndic dins de les seves competències estatutàries

07 maig, 2019 - 
Església de Barcelona

L’Església -bisbats i institucions religioses-, dona suport a les millores de la protecció dels menors a Catalunya plantejades pel Síndic de Greuges que estiguin dintre del marc de competències que li atorga l’Estatut. I ho fa amb responsabilitat, en la línia ja establerta de treball marcada per la Santa Seu els últims anys.

El Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, en diferents reunions amb el Síndic, Rafael Ribó, li ha expressat sempre la voluntat de col·laborar per establir totes aquelles mesures que ajudin a eradicar aquesta xacra que afecta a tota la societat, així com també la disposició a col·laborar amb totes aquelles iniciatives que afrontin els abusos d’una forma global.

La protecció dels drets dels infants és cabdal, i té i tindrà la col·laboració amb les autoritats competents i dintre de la legalitat vigent. La investigació de delictes és una funció que correspon al Poder Judicial i, concretament, als tribunals de jurisdicció penal, els quals determinen els fets i les responsabilitats que es desprenen dels mateixos

Col·laboració vigent

En els casos on s’ha d’establir comunicació amb les autoritats judicials competents, que garanteixen l’aplicació de l’estat de dret, existeixen protocols molt estrictes (establerts per la Santa Seu) que ja fa anys que funcionen. Aquestes directrius obliguen a posar en coneixement de les autoritats judicials qualsevol denuncia que arribi a un tribunal eclesiàstic que comporti un delicte.

La Sindicatura de Greuges realitza una tasca encomiable de vigilància de l’actuació de l’administració pública a Catalunya, que està obligada a respondre-hi. L’àmbit de l’educació és un d’ells, i tots els actors que el formen estan sota la vigilància del síndic, davant el qual ha de respondre la conselleria d’Ensenyament. El culte religiós és un àmbit absent de les competències de supervisió de la Sindicatura, delimitades per l’article 78.1 de l’Estatut d’Autonomia.