L’Arquebisbat de Barcelona tanca l’exercici 2015 amb un superàvit de 6 mil euros

08 novembre, 2016 - 
Església de Barcelona

Els recursos econòmics administrats per l’Arquebisbat de Barcelona van ser l’any 2015 de 16.437.984€ d’ingressos i 16.431.978€ de despeses. En conseqüència, en el darrer exercici l’excedent fou positiu en 6.006€.

En comparar el 2015 respecte de l’any anterior, cal destacar els augments i/o magnituds següents:

  • Subvencions que han finançat una part de les despeses d’obres de Santa Maria de Mataró i d’una part de Sant Martí de Provençals.
  • L’augment dels lloguers per l’esforç de fer fructificar el patrimoni immobiliari.
  • En l’àmbit de l’extraordinari, les despeses són per les obres de millora a la parròquia de Maria Reina i per diverses legalitzacions elèctriques de parròquies per adequar-les a les disposicions legals.

Els comptes de l’Arquebisbat de Barcelona segueixen la tònica dels darrers anys, amb unes xifres molt equilibrades entre ingressos i despeses. La prioritat econòmica de l’Arquebisbat sempre ha estat facilitar a la pràctica la missió evangèlica a tot l’àmbit de l’Església de Barcelona. En aquest sentit, s’ha ponderat el proveïment dels recursos necessaris per al sosteniment de les parròquies així com per a l’atenció de les persones i famílies necessitades. Durant el darrer any, els centres parroquials van atendre 234.547 persones.

L’acció de l’Església és possible gràcies als donatius, que en el 2015 van representar el 27% del pressupost de l’Arquebisbat de Barcelona. El proper diumenge, 13 de novembre, les diòcesis catalanes celebren la Jornada de Germanor, que es celebra cada any el segon diumenge d’aquest mes. És una diada en què les diferents comunitats fan una col·lecta extraordinària per a cadascuna de les Esglésies locals diocesanes.

Oficina de Transparència
En sintonia amb la Conferència Episcopal Espanyola, la delegació diocesana d’Economia està treballant en la implantació d’una Oficina de Transparència que vetllaria del control de l’activitat econòmica i per donar servei de consultoria jurídica i fiscal a les diferents institucions que depenen de l’Arquebisbat de Barcelona. Aquesta oficina impulsaria la missió que té encomanada la delegació diocesana d’Economia, que consisteix en cercar recursos, equilibrar pressupostos, així com ajudar i rendir comptes sobre l’activitat econòmica diocesana.