Evangelització i bones pràctiques, dins del Simposi sobre els joves del CCEE a Barcelona

30 març, 2017 - 
Església de Barcelona

BARCELONA, 30 de març de 2017.- La tercera sessió del Simposi sobre joves que se celebra a Barcelona (28 al 31 de març) ha tractat l’Evangelització i s’ha centrat en la participació d’experiències i de bones pràctiques en l’acompanyament espiritual als joves per respondre lliurement a la crida.

Acompanyar per evangelitzar

El Card. Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització ha començat els treballs del Simposi amb una reflexió titulada Evangelització i bones pràctiques d’acompanyament. En la seva intervenció ha assenyalat que “acompanyar equival a conduir a la persona en al més profund de la seva existència, per descobrir la presència d’una crida a la veritat, clau per a realitzar la llibertat, que permet anar més enllà de nosaltres mateixos per confiar plenament en el misteriós pla de Déu que dóna sentit i significat a la vida “. Les vocacions no es funden sobre les qualitats que es posseeixen, més aviat es pot dir el contrari: la correspondència a la vocació consisteix a donar valor i suport a tot el que ja s’és. Ajudar a descobrir el primat de Déu en la nostra vida i la força de la seva gràcia és l’instrument mitjançant el qual podem contribuir conscientment a orientar la pròpia existència.

Fira de les bones pràctiques

Després del descans ha tingut lloc en un dels claustres de l’edifici, per a l’intercanvi de propostes i suggeriments, una exposició d’iniciatives d’acompanyament que es realitzen a Europa a càrrec de diversos moviments juvenils, congregacions religioses i diòcesi. Aquesta fira de les bones pràctiques s’ha organitzat amb el doble criteri de ser constructives per a l’acompanyament juvenil i que puguin ser realitzades en altres contextos soci culturals, dins d’Europa.

Seguidamente ha tenido lugar el trabajo en pequeño grupos, con la mirada puesta en el Sínodo sobre los jóvenes que tendrá lugar en octubre de 2018 en Roma. En los grupos de trabajo se han recogido propuestas para el Sínodo entre los participantes. La comida ha buscado continuar con el intercambio de ideas, puesto que las mesas se han organizado según las áreas de interés del Simposio (juventud, catequesis, universidad, vocaciones y enseñanza).

Seguidament ha tingut lloc el treball en petit grups, amb la mirada posada en el Sínode sobre els joves que tindrà lloc a l’octubre de 2018 a Roma. En els grups de treball s’han recollit propostes per al Sínode entre els participants. El menjar ha buscat continuar amb l’intercanvi d’idees, ja que les taules s’han organitzat segons les àrees d’interès del Simposi (joventut, catequesi, universitat, vocacions i ensenyament).

Sagrada Família: bellesa, art, arquitectura i litúrgia

La sessió de la tarda ha tingut lloc en el marc de la basílica de la Sagrada Família, la gran obra religiosa de la ciutat de Barcelona obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, encara sense finalitzar però que està oberta al culte des de la seva dedicació per Benet XVI, el 7 de novembre de 2010. En ella ha tingut lloc una taula rodona en la qual han participat Michel Remery, investigador de l’àrea de Litúrgia i Arquitectura de l’Escola de Teologia Catòlica de la Universitat de Tilburg, Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona i Etsuro Sotoo, escultor de l’obra de Gaudí.

En la seva intervenció, Michel Remery ha parlat de l’acompanyament als joves a través de l’art, la bellesa l’arquitectura i la litúrgia. Segons ha assenyalat, “la bellesa, l’art i l’arquitectura fins i tot la litúrgia parlen un llenguatge poderós que pot ser comprès sense més explicacions. Parlen per si mateixes: hi són per ser experimentats i així ajudar les persones a avançar en el seu camí cap a Déu.

Després de la sessió acadèmica ha tingut lloc la visita a la basílica de la Sagrada Família, que conclourà aquesta tarda, a les 7.30 h. amb la celebració eucarística. Per a aquesta celebració està prevista la presidència del cardenal Angelo Bagnasco, arquebisbe de Gènova i president del CCEE.