El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona informa de les actuacions realitzades en el cas obert contra Mn. Josep Lluís Fernández Padró

28 maig, 2021 - 
Església de Barcelona

El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona vol informar de les actuacions realitzades en el cas obert contra Mn. Josep Lluís Fernández Padró, cronològicament, com s’exposa a continuació:

  • El Sr. A.A.M. va presentar denúncia contra Mn. Josep Lluís Fernández Padró el 25 de març de 2021 davant el Promotor de Justícia (Fiscal) de l’Arxidiòcesi de Barcelona, per fets succeïts 40 anys enrere, i susceptibles de tipificació com a delicte d’abús sexual de menors a tenor del cànon 1395 § 2 del Codi de Dret Canònic; en aquell temps, el denunciant comptava aproximadament amb 16 anys d’edat.
  • Així mateix, el denunciant va deixar constància que també havia presentat la corresponent denúncia davant l’autoritat civil.
  • D’acord amb el Dret canònic i les normes d’aplicació vigents a l’Arxidiòcesi, el Promotor de Justícia va dur a terme el procediment d’investigació prèvia, citant l’acusat i diversos testimonis.
  • El resultat d’aquesta investigació va oferir indicis fundats de la comissió del delicte.
  • Es tracta d’un sacerdot jubilat, havent renunciat per voluntat pròpia a tots els seus càrrecs i responsabilitats pastorals a l’Arxidiòcesi.
  • El 19 de maig de 2021 van ser comunicades les actuacions a la Congregació de la Doctrina de la Fe, a la Santa Seu, competent per decidir com cal prosseguir.