Decret de la penitenciaria apostòlica amb indulgència plenària als malalts del COVID-19 i als seus familiars

20 març, 2020 - 
Església de Barcelona

Barcelona, 20 de març de 2020.- «S’atorguen indulgències especials als fidels afectats per la malaltia del COVID-19, comunament coneguda com a coronavirus, així com als treballadors de la salut, els membres de la família i tots aquells que, en qualsevol capacitat, fins i tot amb l’oració, els cuiden». Així comença el Butlletí de la Sala Stampa de la Santa Seu que informa sobre el Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre la concessió d’indulgències especials als fidels en l’actual situació de pandèmia.

«El moment present en el qual tota la humanitat està amenaçada per una malaltia invisible i insidiosa, que des de fa molt  de temps ha entrat fortament en la vida de tothom, està marcada dia rere dia per temors angoixants, noves incerteses i, sobretot, per un sofriment físic generalitzat i moral». Per aquest motiu, l’Església, que sempre ha estat al costat dels malalts, ha expressat, en veu del papa Francesc, «la seva proximitat paterna i ha renovat la invitació a pregar sense parar pels pacients amb coronavirus».

Llegiu íntegrament el text emès aquest matí, en els següents enllaços:
original en italià | traducció al castellà