Consulti l'agenda de l'arquebisbe i la resta d'actes diocesans programats del 27 de març al 2 d'abril

25 març, 2017 - 
Església de Barcelona

A continuació els informem de l’agenda d’actes, conferències i oficis religiosos que s’organitzen durant aquesta setmana a l’arxidiòcesi de Barcelona.

Activitats de l’arquebisbe metropolità de Barcelona

Dimarts 28 de març a les 16.30 h. Acte inaugural del Simposi de la CCEE: “Acompanyar els joves”, al Seminari Conciliar.

Dimecres 29 de març i dijous 30 de març. Reunió de la Congregació per als Bisbes al Vaticà.

Divendres 31 de març a les 9 h. Eucaristia de cloenda del Simposi de la CCEE. A les 19 h, Eucaristia d’acció de gràcies en el centenari de l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet.

Dissabte 1 d’abril a les 18 h. Concert de Setmana Santa a la Sagrada Família. Info: www.sagradafamilia.org

Diumenge 2 d’abril a les 13.30 h. Celebració de l’Eucaristia en el 125è aniversari de les Serventes de Maria de la casa de Sarrià. A les 19.30 h, trobada amb el grup de Joves del Rosari de la parròquia de Santa Joaquima Vedruna.

Altres actes diocesans

Memòria de Mn. Josep M. Comerma i Colet (1924-1991). Dimarts 28 de març a les 20 h, celebració d’una Eucaristia a la parròquia de St. Mateu (via Favència, 80), presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach. El rector d’aquesta parròquia, Mn. Ferran Lorda, convida especialment totes les persones que van conèixer Mn. Comerma. Aquest dia es traslladaran les despulles d’aquest mossèn al temple parroquial, aplicant el costum que els rectors fundadors d’una parròquia poden ser sepultats en la mateixa església.

Pregària contemplativa amb cants de Taizé. Divendres 31 de març a les 20 h, a la cripta de Pompeia (av. Diagonal, 450).

Poder polític i religió. Entre l’entesa i el conflicte. Cicle de conferències, organitzat per la Fundació Joan Maragall, amb la coordinació de Jaume Dantí (UB). Els dimecres:

–       29 de març: Poder polític i judaisme a la Catalunya baixmedieval, amb Irene Llop (Universitat de Vic).

–       5 d’abril: Centralització política i uniformitat religiosa. Cristians i musulmans a la monarquia hispànica (s. XVI-XVII), amb Rafael Benítez (Universitat de València).

–       19d’abril: Conflicte polític i justificació religiosa. Catòlics i protestants a l’Europa del s. XVII, amb Doris Moreno (UAB).

–       26 d’abril: Democràcia i poder islàmic. Relacions entre musulmans a l’Àfrica mediterrània i a l’Orient Mitjà (s. XXI), amb Òscar Monterde (CEHI-UB). A la Facultat de Geografia i Història (c/ Montalegre, 6), a les 19 h. Entrada lliure.

Representació de La Passió. A càrrec de residents i voluntaris de les Germanes dels Pobres (plaça Tetuán, 45-49), diumenge 2 d’abril a les 17 h. Informació: T: 93 265 52 27.

Renovació Carismàtica Catòlica (RCC-CAT). Diumenge 2 d’abril des de les 9.30 h fins a les18 h, al Col·legi Major Penyafort (av. Diagonal, 639-641), recés de Quaresma: “Déu meu, crea en mi un cor ben pur, fes renéixer en mi un esperit ferm” (Sl 51,12), amb Mn. Edgar Martinez Valencia. Exposició permanent del Santíssim Sagrament. Trobada paral·lela per a nens de més de 3 anys. Imprescindible portar La Bíblia.
Informació: T. 696 963 816, a/e: renovacioncarismaticabarcelona@gmail.comwww.rcc-cat.com 

Unió Espiritual de Mares. Dia 29 de març a les 17.30 h, celebració de la penitència, amb el P. Enric Seguí, SJ. A Riera Sant Miquel 1, bis.

Commemoració dels 400 anys de la Confraria de la Mare de Déu de la Cinta. Dia 1 d’abril a les 12 h, a l’Església de Santa Maria del Pi, baixada de la Verge des de Tortosa, amb la veneració de la relíquia de la Cinta. El Sant Pare ha concedit indulgència plenària als devots que la visitin y l’honorin. Les famílies que ho desitgin podran presentar els infants durant la missa, demanar la protecció de les embarassades, o fer la consagració dels joves. Cal comunicar-ho a: T. 932 014 723.