Comunicat sobre l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer

31 desembre, 2021 - 
Església de Barcelona

Mons. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, ha sofert una regressió del seu estat clínic en les darreres hores. Seguirem amb cura la seva evolució dins la gravetat de la malaltia.

El bisbe Antoni i la seva família agraeixen les mostres d’afecte rebudes i les pregàries de tantes persones que l’estimen.

L’Arquebisbat de Barcelona, a través de l’Oficina de Comunicació, continuarà informant periòdicament sobre l’evolució de l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer.