Comunicat sobre l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer

30 desembre, 2021 - 
Església de Barcelona

La salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, està evolucionant progressivament de manera positiva dins la gravetat de la seva malaltia.

Esperem que es mantingui aquesta situació en les properes jornades. El bisbe Antoni agraeix totes les pregàries per la seva salut, així com les mostres de simpatia rebudes. Per indicació mèdica i en raó de l’actual pandèmia, no són permeses les visites.

L’Arquebisbat de Barcelona, a través de l’Oficina de Comunicació, continuarà facilitant diàriament una nota oficial sobre l’evolució de l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer.

Seguirem pregant per la seva recuperació.