Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona sobre l’Acadèmia Cultura de L’Hospitalet de Llobregat

09 març, 2021 - 
Església de Barcelona

Des de l’Arquebisbat de Barcelona es vol traslladar a l’opinió pública algunes consideracions entorn a la situació generada a l’Acadèmia Cultura de L’Hospitalet:

  • L’Arquebisbat de Barcelona vol mostrar, primer de tot, la seva preocupació i proximitat amb les famílies de l’Acadèmia Cultura de L’Hospitalet de Llobregat per la situació que s’ha generat i es posa a la seva disposició.
  • Aquesta situació, precisament, s’ha produït per causes alienes a aquest Arquebisbat, que manté obertes totes les vies de diàleg amb les autoritats educatives competents i amb l’Ajuntament de L’Hospitalet.
  • El llogater, Acadèmia Cultura S.L, ha incomplert el contracte de lloguer (vigent des de 1983) en l’apartat referit al manteniment dels edificis, dels que legalment té la responsabilitat.
  • L’Arquebisbat va enviar tècnics per valorar l’estat dels edificis. Van constatar importants deficiències fruit d’aquesta manca de manteniment, i així es va comunicar en data 6 d’octubre de 2020 a l’empresa.
  • La situació que l’informe tècnic mostra (i comunicada a l’empresa aquell mateix dia 6 d’octubre) és que l’estat de conservació dels edificis “els fan totalment inadequats per a la seva funció i activitat pactada”.
  • La situació es va notificar al Departament d’Educació el 8 d’octubre de 2020.
  • A més, l’empresa gestora de l’Acadèmia Cultura de L’Hospitalet de Llobregat, Acadèmia Cultura S.L., té un contracte de lloguer vigent que des del mes de juliol de 2020 està en situació d’impagament.
  • L’import no abonat a dia d’avui per part de l’empresa és ja de 51.640,07 euros.
  • Tots els diners que han estat abonats en concepte de lloguer per l’empresa Acadèmia Cultura, S.L. s’han destinat íntegrament a la Càritas de la parròquia Mare de Déu dels Desemparats de L’Hospitalet i han servit per mantenir els serveis assistencials de roba i menjar que ofereix des de fa anys aquesta parròquia.