Pastoral


L’activitat pastoral és l’essència de la nostra Església. Acompanyar i vetllar pel creixement en la fe de tots els membres de la nostra societat: infants, joves i adults.

Les parròquies de la nostra arxidiòcesi tenen un paper molt rellevant en aquest sentit. Són moltes les persones, homes i dones, que dediquen el seu temps a acomplir aquests objectius.

La tasca pastoral és una mà estesa a tothom qui ho necessita. Malalts, gent gran, presos, immigrants, refugiats, nens en risc d’exclusió social.

En un món cada vegada més secularitzat, més allunyat de l’Evangeli de l’acció de Jesús, és més important mostrar al món, amb fets, l’amor incondicional de Jesús cap a nosaltres. Fem sentir al món la necessitat creixent de solidaritat, d’amor, d’amistat social.