Nota de 9 de gener de 1986, distribucions de tasques a la cúria diocesana

NOTA SOBRE DISTRIBUCIÓ D’ASSUMPTES PROPIS DE LA CÚRIA DIOCESANA

El Sr. Cardenal-Arquebisbe ha determinat que fos clarificada la distribució de les tasques per a la tramitació i resolució dels assumptes propis de la Cúria diocesana.

Tindrà cura de les incardinacions i excardinacions de preveres, de l’acolliment dels procedents d’altres diòcesis i de les jubilacions dels preveres, el Sr. Bisbe Auxiliar.

La constitució d’associacions canòniques; les llicències de matrimoni i dispenses d’impediments matrimonials; l’execució de sentències de nul·litat de matrimoni de tribunals extradiocesans; la nòmina de preveres i diaques; la coordinació de l’activitat de les Vicaries, Delegacions, Secretariats i Consells diocesans, s’encomanen al Sr. Vicari General.

Tot això no modifica en res les facultats que corresponen al Sr. Bisbe Auxiliar i al Sr. Vicari General en tot l’àmbit de l’Arquebisbat, segons el que determinen tant el dret comú com les disposicions diocesanes.

La constitució de fundacions pies; les llicències i autoritzacions relatives als sagraments de l’Eucaristia i Penitència; els expedients d’ordenació i de concessió de ministeris; el permís de capelles; així com els assumptes referents a béns eclesiàstics que requereixin potestat de règim, s’encomanen al Secretari General de l’Arquebisbat, al qual se li ha conferit potestat executiva delegada per a aquests assumptes.

Barcelona, 9 de gener de 1986.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *