Decret de 21 de desembre de 1984, edat per a rebre el sagrament de la confirmació

DECRET SOBRE L’EDAT PER A REBRE EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ

En les «Orientacions sobre la pastoral i la celebració de la Confirmació» donades pel Consell de govern, el 22 de febrer de 1980, s’establia el següent sobre l’edat per rebre el sagrament de la Confirmació: «Ateses les raons de tipus pastoral, pedagògic i catequètic que s’addueixen per situar la confirmació a l ‘interior de la pastoral d’adolescents i joves, a la nostra diòcesi el Consell de govern decideix que s’observi normalment aquesta pràctica. No s’exclou, però, que siguin admesos a la celebració de la confirmació els infants que no han rebut encara l’Eucaristia» (lI, 2, BOAB, març 1980, 103-105)

El Codi de Dret Canònic dóna facultats a les Conferències Episcopals per determinar una edat distinta que la de la discreció (cf. c. 891 ). La Conferència Episcopal Espanyola, en el seu Decret General de 26 de novembre de 1983 i promulgat el 7 de juliol de 1984, s’ha pronunciat sobre aquesta qüestió. Determina el següent: usant de les facultats reconegudes en el c. 891, s’estableix com a edat per a rebre el sagrament de la confirmació la situada al voltant dels catorze anys, salvant el dret del bisbe diocesà a seguir l edat de la discreció a la qual fa referència el cànon» (Art. 10).

Havent examinat aquesta qüestió en la reunió del Consell episcopal, d’acord amb la norma de la Conferència Episcopal Espanyola i ateses les circumstàncies pastorals deI nostre bisbat que coincideixen amb les d’altres països, estableixo que aquelles orientacions diocesanes abans esmentades queden modificades, determinant per a tota la diòcesi que l’edat per a rebre el sagrament de la confirmació sigui la situada al voltant dels catorze anys.

Barcelona, 21 de desembre de 1984.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal-Arquebisbe
Jaume Traserra,
Secretari General

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *