Decret de 14 de març de 1989, normes per fer efectius els nomenaments parroquials

NORMES PER FER EFECTIUS ELS NOMENAMENTS PARROQUIALS

DECRET.— Barcelona, 14 de març de 1989.

Per tal de fer efectius els nomenaments parroquials establim les següents normes:

1 .— En els canvis de rectors i vicaris, aquests no deixaran la parròquia sense comptar amb l’autorització del propi Vicari Episcopal.

2 .— Correspon als Vicaris Episcopals pertinents determinar, d’acord amb els rectors que canvien de parròquia, les dates dels canvis, de tal manera que no quedin mai desateses les celebracions sacramentals de les parròquies.

3 .— Un cop s’hagin determinat aquestes dates, els respectius Vicaris Episcopals ho comunicaran al Sr. Bisbe Auxiliar, President de la Comissió Assessora de nomenaments.

4 .— El Vicari Episcopal lliurarà els nomenaments de rectors, vicaris, administradors parroquials i adscrits.

5 .— No es publicaran els nomenaments en el Butlletí Oficial del Bisbat sense el vist-i-plau del Sr. Bisbe Auxiliar, President de la Comissió Assessora de nomenaments.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Josep
Ramon Pérez,
Notari-Canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *