Decret 61/97 de 17 de desembre de 1997, constitució del Consell Diocesà de Comunicació

Constitució del Consell Diocesà de Comunicació

DECRET 61/97. – Barcelona, 17 de desembre de 1997

Atesa la conveniència que l’Arquebisbat de Barcelona doni als mitjans de comunicació social la rellevància que tenen actualment en tots els àmbits;

Atès que recentment ha estat creada la Delegació General per als Mitjans de Comunicació (decret 26/97, de 5 juny 1997), en la línia que el Concili Provincial Tarraconense va propiciar, per tal de revisar l’organigrama de les delegacions i serveis diocesans, la seva funció i coordinació (CPT 132);

Vista la necessitat de comptar amb la valuosa aportació d’experts en el camp de la comunicació, tal com ja es compta amb assessors en altres àmbits;

PEL PRESENT,

I. Constituïm el Consell Diocesà de Comunicació, com a òrgan assessor amb caràcter consultiu de la Delegació general de Mitjans de Comunicació de l’arquebisbat, format per experts en el món de la comunicació social.

II. El Consell Diocesà de Comunicació està format pel delegat general de Mitjans de Comunicació de l’arquebisbat i les següents persones: Rvd. Sr. Joan Alemany i Esteve, Sr. Ramon Guàrdia i Massó, Sr. Josep M. Huertas i Claveria, Sr. Santiago Ramentol i Massana i Sr. Jordi Roigé i Solé.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard M. Card. Carles, Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
P. Enric Puig i Jofra, Sl, Secretari general i Canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *