Decret 58/02 de 6 de novembre de 2002, institució Servei Diocesà per al Catecumenat Baptismal

Decret 58/02. Barcelona, 6 de novembre de 2002

Considerant que els bisbes, com a successors dels apòstols, reben del Senyor la missió d’ensenyar a tots els pobles i de predicar l’evangeli a tots els éssers creats a fi que, per mitjà de la fe i del baptisme, i del compliment dels manaments, tothom obtingui la salvació (LG 24);

I que «Crist donà als Apòstols i als seus successors el manament i la potestat d’ensenyar tots els pobles, santificar els homes en la veritat i pasturar-los. Així, per mitjà de l’Esperit Sant que els fou donat, els Bisbes han estat constituïts veritables i autèntics Mestres de la fe, Pontífexs i Pastors» (CD 2);

Tenint en compte que actualment un nombre creixent d’adults i de nois en edat escolar volen conèixer el Senyor i demanen ser batejats, oportunitat que Déu ens concedeix per impulsar una nova pastoral de la iniciació cristiana, sent el catecumenat baptismal la institució que està al servei de la formació en la fe i en la vida cristiana d’aquells que desitgen rebre el baptisme i ser incorporats a l’Església (c. 788,2; 851,1 del Codi de dret canònic);

Considerant que el responsable de la iniciació, en qualsevol moment i grau, és el bisbe (totiusque initiationis christianae auctor—Caerimoniale episcoporum n. 404—) a més del que estableix el RICA. (Ritual per a la iniciació cristiana dels adults) n. 20,44 i 66, i el Directori de pastoral sacramental dels bisbes de Catalunya (n. 33-48; 100-111);

PEL PRESENT DECRET, en virtut de la potestat de govern pastoral que tinc confiada:

1. Instituïm a l’Arquebisbat de Barcelona el Catecumenat Baptismal per a tots aquells adults que segons el dret vigent en l’Església (cc. 97,1-2 i 852) demanin ser incorporats a ella pels sagraments de la iniciació cristiana. L’esmentat catecumenat seguirà les normes establertes pels bisbes de la Tarraconense en el Directori de Pastoral Sacramental i tindrà en compte les Orientacions Generals de la CEE al respecte (c. 788,3).
2. Instituïm el Servei Diocesà per al Catecumenat, a fi d’atendre d’una manera més adient aquesta nova realitat pastoral, i estarà constituït per representants de les delegacions de Catequesi i Litúrgia i serà dirigit pel Delegat per al Catecumenat.
3. Per la seva vinculació amb el bisbe, l’Església Catedral és el lloc originari i propi del catecumenat (c. 389); amb tot, tenint en compte les distintes situacions de l’Arxidiòcesi, el Servei Diocesà per al Catecumenat assenyalarà en cada cas el lloc propi per a l’itinerari catecumenal.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard M. Card. Carles, arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
Salvador Cristau Coll, prev., secretari general i canceller

 

Servei Diocesà per al Catecumenat

Els criteris de funcionament i els objectius del Servei Diocesà per al Catecumenat són els que segueixen:

1. Determinar, regular i valorar, en nom del bisbe, la formació cristiana dels catecúmens i admetre candidats a l’elecció i als sagraments (RICA n. 44);

2. Recollir el material, documents i altres recursos pedagògics necessaris per al procés catecumenal;

3. Determinar els períodes del procés (precatecumenat, catecumenat, purificació i il·luminació i mistagogia postbaptismal) graus i ritus (admissió al catecumenat, elecció i celebració dels sagraments) c. 788,2;

4. Oferir materials i programacions per a la iniciació cristiana dels nens (7 a 12 anys) i adolescents (13 a 18 anys);

5. Coordinar les diferents activitats i processos d’iniciació cristiana per a catecúmens que es fan en l’àmbit de l’arxidiòcesi;

6. Programar les celebracions en què és convenient la presència del bisbe;

7. Inscriure en el Llibre diocesà del catecumenat els catecúmens i els elegits (c. 788,1);

8. Participar en el Servei interdiocesà del catecumenat;

9. Proposar orientacions per ajudar els sacerdots, agents de pastoral, laics i altres persones interessades a conèixer el procés catecumenal.

Aprovats pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Barcelona, 6 de novembre de 2002
Salvador Cristau Coll, prev.
Secretari general i canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *