Decret 53/94 de 24 de novembre de 1994, constitució de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural

DECRET 53/94. – Barcelona, 21 de novembre de 1994

Atès que l’Església ha manifestat sempre interès en la protecció, custòdia i difusió de les obres d’art sagrat i dels seus arxius per la funció que tenen en el culte diví, per ser un testimoni de la fe i memòria del poble cristià;
Atès el que s’estableix en el n. 46 de la Constitució de Litúrgia del Concili Vaticà II, en els cc. 1189 i 1216 de Còdex de Dret Canònic i en les disposicions de la Comissió Mixta Església-Generalitat de Catalunya del 22 de desembre de 1981;

PEL PRESENT, disposem el següent:

1. Es constitueix a l’Arquebisbat de Barcelona la Delegació diocesana del Patrimoni Cultural.

2. La Delegació exercirà —a més de les tasques que concretament li encarreguem— les següents funcions:
a) Assessorar sobre la utilització litúrgica de les obres d’art, segons és previst a la Constitució Sacrosanctum Concilium, n. 126.
b) Donar el seu dictamen sobre els projectes de construcció o de reforma d’esglésies, cases rectorals, dependències i institucions parroquials.
c) Catalogar els monuments i obres d’art de les esglésies de la diòcesi que depenen de la nostra jurisdicció.
d) Vetllar per la deguda custòdia i conservació del monuments i obres d’art sagrat abans esmentats.
e) Oferir orientacions per a la restauració dels monuments i de les peces d’art que es troben en mal estat de conservació.
f) Promoure el diàleg amb artistes (arquitectes, escultors…) amb vistes a coordinar les pautes i criteris en l’edificació de temples i en la creació d’objectes de culte segons les necessitats pastorals actuals.

3. La Delegació serà presidida pel Delegat episcopal i estarà formada per un màxim de deu persones, escollides entre aquelles que gaudeixin d’especial preparació i competència en els diversos aspectes del patrimoni cultural. Tots ells seran nomenats pel Sr. Arquebisbe, per un període de quatre anys prorrogables.

4. La Delegació actuarà amb la deguda connexió amb l’Arxiu Diocesà, la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona i amb la Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia, i mantindrà relació amb el Secretariat interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat de Catalunya i amb l’esmentada Comissió Mixta Església-Generalitat per al Patrimoni Cultural i la Comissió Episcopal Espanyola del Patrimoni Cultural.

5. La Delegació substitueix la Comissió diocesana d’Art Sagrat, creada per decret episcopal del 23 de desembre de 1980, que queda extingida.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal, Arquebisbe de Barcelona.

+ Ricard-Maria Card. Carles, arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Arquebisbe:
Josep-Ramon Pérez, canceller-secretari

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *