Decret 46/00 de 14 de desembre de 2000, estipendis de les misses

Decret 46/00. Barcelona, 14 de desembre de 2000

Segons el que disposa el cànon 952 del Codi de dret canònic, i d’acord amb la decisió de la Conferència Episcopal Tarraconense i l’Arquebisbat de Barcelona;

PEL PRESENT DECRET, disposem el següent:

1. Fixem com a estipendi de les misses, tant manuals com de fundació, la quantitat de mil pessetes o sis euros. Per a les misses anomenades gregorianes es fixa la quantitat de mil cinc-centes pessetes o nou euros. Aquest nou estipendi entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2001.

2. Han d’atenir-se a aquesta taxa tots els sacerdots diocesans i residents, i també els religiosos exempts (c. 952, 1 i 3).

3. Cal aplicar per a cada intenció oferta una missa distinta (c. 948); i només es poden ajuntar diversos estipendis per a celebrar una sola missa quan hi ha el consentiment lliure dels oferents (Decret de la Congregació per als clergues).

4. Pel que fa als estipendis de les intencions de misses que no es puguin celebrar dintre de l’any, han de lliurar-se a la

Comptadoria de l’Arquebisbat.
Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe.

+ Ricard M. Card. Carles, arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe:
Josep Àngel Saiz Meneses, prev., secretari general i canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *