Decret 3/23 de 25 gener de 2023, Consell Pastoral Diocesà, esmena Estatuts

DECRET 03/23. Barcelona, 25 de gener de 2023

A fi i efecte de constituir el nou Consell Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona, al qual correspon —sota l’autoritat de l’arquebisbe— estudiar i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals diocesanes, i proposar-hi conclusions pràctiques (cf. cànon 511 del Codi de Dret Canònic);

Atesa, també, la conveniència que l’esmentat Consell Pastoral Diocesà pugui modifi­car els seus estatuts, bo i adequant-los als nous temps;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el cànon 513 del Codi de Dret Canònic, aprovem les esmenes incorporades en els estatuts del Consell Pastoral Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Card. Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués

Secretària General i Cancellera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *