Decret 29 de gener de 1989, Estatut de les religioses o laics als qui s’encomana una participació en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia

ESTATUT DE LES RELIGIOSES O LAICS ALS QUI S’ENCOMANA UNA PARTICIPACIÓ EN L’EXERCICI DE LA CURA PASTORAL D’UNA PARRÒQUIA

DECRET.— Barcelona, 29 de gener de 1989.

El Codi de dret canònic estableix que en cas de penúria de sacerdots, el Bisbe diocesà pot confiar una participació en l’exercici de la cura pastoral de la parròquia a religioses o laics, designant però un sacerdot que, dotat de les potestats i facultats de rector, vetlli per l’activitat pastoral (can. 517 § 2).

Aquesta participació en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia per part d’una persona no investida de caràcter sacerdotal comporta un conjunt de funcions previstes en el dret. Però l’esmentada participació és complementària del ministeri del prevere, puix es tracta de l’atenció pastoral d’una comunitat cristiana que té el seu centre en l’Eucaristia.
PEL PRESENT establim les funcions que correspondran a les religioses o laics als quals se’ls confiï participació en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia d’aquesta Arxidiòcesi, i que són les següents:

I — Ministeri de la paraula

1 .— Llegir als fidels la Sagrada Escriptura i instruir i exhortar el poble en les veritats de la fe.
2 .— Organitzar l’acció catequètica a tots els nivells i vetllar per la formació dels catequistes.

II — Ministeri litúrgic

1 .— Convocar i presidir la comunitat per a la Litúrgia de la Paraula i altres pregàries.
2 .— Administrar el baptisme, en absència del ministre ordinari (c. 861 § 2).
3 .— Distribuir la Sagrada Eucaristia com a ministre extraordinari (c. 910 § 2 i c. 230 § 3) i portar-la als malalts.
4 .— Administrar els sacramentals, segons el que determinen els llibres litúrgics (c. 1168).

III — Atenció pastoral

1 .— Animar l’activitat pastoral de la parròquia amb la participació activa i responsable dels fidels.
2 .— Promoure i sostenir les activitats apostòliques laicals.
3 .— Vetllar per l’atenció cristiana dels malalts.
4 .— Infondre a la parròquia una dinàmica missionera i evangelitzadora envers els indiferents i allunyats.
5 .— Dedicar particular diligència als pobres, als afligits i als qui sofreixen dificultats especials.
6 .— Presidir o participar a les reunions del corresponent Consell pastoral parroquial.

IV — Administració dels béns de l’església

1 .— Vetllar perquè l’administració dels béns parroquials es faci segons la norma establerta pel dret.
2 .— Constituir i consultar el consell parroquial d’economia d’acord amb el dret general i les normes diocesanes (c. 537).
3 .— Vetllar per la deguda conservació i millorament dels béns parroquials.

V — Pastoral de conjunt

1 .— Les religioses i els laics que participen en l’exercici de la cura pastoral d’una parròquia compliran amb perfecta comunió amb el Bisbe i el seu presbiteri les funcions encomanades i, en el seu exercici, s’inspiraran en els criteris d’acció pastoral de la diòcesi.
2 .— Els esmentats religioses/laics mantindran reunions periòdiques amb el rector per tal d’assolir un treball pastoral de conjunt, i participaran a les reunions arxiprestals i zonals establertes en les normes diocesanes.
3 .— En cas de desavinença de drets, deures o funcions, resoldrà el Vicari Episcopal o l’Arxiprest.

VI — Remuneració econòmica

El Bisbat determinarà en cada cas concret la justa retribució econòmica que correspongui a les persones a les quals s’encomana la tasca pastoral prevista en aquest estatut. Per això es tindran en compte el temps de dedicació, el transport, etc. d’una manera anàloga a les disposicions establertes per als preveres.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ NARCÍS JUBANY,
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal
Josep Ramon Pérez,
Notari-Canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *