Decret 01/15 de 19 de gener de 2015, d’agrupacions parroquials

DECRET 01/15.- Barcelona, 19 de gener de 2015

Per tal d’assolir una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parrò­quies i un renovat dinamisme evangelitzador;

Tenint en compte la necessitat d’adequar l’atenció pastoral als canvis demogràfics, socials i religiosos que hi concorren;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organització eficaç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada;

Comptant amb les aportacions de les reunions arxiprestals de preveres i dels consells pastorals arxiprestals;

Escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i amb el parer favorable del Consell Episcopal;

PEL PRESENT aprovem les agrupacions parroquials de l’arxidiòcesi fins a la data d’aquest decret:

A la Zona Pastoral 1 :

ARXIPRESTAT DE RAMBLES-POBLE SEC
 • Agrupació de les parròquies del Poble Sec de Barcelona: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere Claver, Sant Salvador d’Horta i Santa Madrona.
ARXIPRESTAT DE SANT JOSEP ORIOL
 • Agrupació de les parròquies de Mare de Déu de la Medalla Miraculosa i de Sant Llorenç, de Barcelona.
 • Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Pilar i de Sant Eugeni I Papa, de Barcelona.
 • Agrupació de les parròquies de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de Sant Domènec Guzmàn, de Barcelona.
ARXIPRESTAT DE PURISSIMA CONCEPCIÓ
 • Agrupació de les parròquies de Purissima Concepció i de Sant Francesc de Sales, de Barcelona
ARXIPRESTAT DE SAGRADA FAMÍLIA
 • Agrupació de les parròquies de Immaculat Cor de Maria i de Sant Tomàs d’Aquino, de Barcelona.

A la Zona Pastoral 2:

ARXIPRESTAT DE VILAPICINA
 1. Agrupació de les parròquies de Sant Mateu i de Sant Rafael, de Barcelona.
ARXIPRESTAT DE GRÀCIA
 • Agrupació de les parròquies de Sant Carles Borromeu i de Sant Miquel dels Sants, de Barcelona.

A la Zona Pastoral 3:

ARXIPRESTAT DE POBLENOU
 • Agrupació de les parròquies de Patriarca Abraham i de Sant Francesc d’As- sís, de Barcelona.
 • Agrupació de les parròquies de Sant Pancraç i de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, de Barcelona.
ARXIPRESTAT DE PROVENÇALS
 • Agrupació de les parròquies de Sant Marti de Provençals i de Santíssim Sagrament, de Barcelona.
 • Agrupació de les parròquies de Sant Paulí de Nola i de Sant Pere Ennengol, de Barcelona.
ARXIPRESTAT DE TRINITAT-ROQUETES
 • Agrupació de les parròquies de Sant Marc i de Santa Bernardcta (amb la nova església de Sant Lluc), de Barcelona.
 • Agrupació de les parròquies de Sant Sebastià i de Santa Maria Magdalena, de Barcelona.

A la Zona Pastoral 4:

ARXIPRESTAT DE SANTS-LA MARINA
 • Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Port i de Sant Bartomeu, de Barcelona.
ARXIPRESTAT DE LA TORRASSA-COLLBLANC
 • Agrupació de les parròquies de Sant Ramon Nonat, de Barcelona, i de Sant Albert Magne, de l’Hospitalet de Llobregat.
 • Agrupació de les parròquies de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues de Llo­bregat, de Sant Enric d’Ossó, de l’Hospitalet de Llobregat i de Santa Gemma Galgani, de l’Hospitalet de Llobegat.
ARXIPRESTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
 • Agrupació de les parròquies de Bellvitge-Gornal, de l’Hospitalet de Llobre­gat: Mare de Déu de Bellvitge, Sant Joan Evangelista i Santa Maria del Gornal. I
ARXIPRESTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
 • Agrupació de les parròquies de Sant Ildefons i de Verge del Pilar, de Cor­nellà de Llobregat.

A la Zona Pastoral 5:

ARXIPRESTAT DE BADALONA NORD
 • Agrupació de les parròquies de Mare de Déu de Lourdes i de Santa Maria, de Badalona.
 • Agrupació de les parròquies de Sant Crist, de Sant Francesc d’Assís i de Santa Clara, de Badalona.
 • Agrupació de les parròquies de Sant Joan, de Montgat, i de Sant Cebrià, de Tiana.
ARXIPRESTAT DE GRAMENET
 • Agrupació de les parròquies de Sant Jaume Apòstol, de Sant Joaquim, i de Santa Maria, de Santa Coloma de Gramenet.

A la Zona Pastoral 6:

ARXIPRESTAT DE LA CISA
 • Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Pilar i de Sant Pere, del Masnou.
ARXIPRESTAT DE MATARÓ
 • Agrupació de les parròquies de Sant Josep i de Santa Maria, de Mataró.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.  Secretari general i Canceller

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *