Criteris de 30 d’abril de 1984, fotografies en actes de culte

Criteris sobre les fotografies en els actes de culte

La Instrucció “Eucharisticum Mysterium”, de 25 de maig de 1967, es refereix a les fotografies en els actes de culte. Afirma el següent: “Cal posar un interès especial perquè no es pertorbin les celebracions litúrgiques, especialment les misses, pel costum de fer fotografies. On es doni una causa raonable, que això es faci amb gran discreció i segons les normes establertes per l’Ordinari del lloc” (n. 23).

La Comissió Episcopal de Litúrgia, de la Conferència Episcopal Espanyola, ha elaborat uns criteris sobre les fotografies en els actes de culte, oferint-los als bisbes diocesans per si consideren convenient establir-los en la respectiva diòcesi.
El Consell episcopal ha examinat els esmentats criteris a la llum de l’estudi que en realitzaren els Equips Directius zonals, amb la finalitat de veure’n la conveniència d’adoptar-los en la diòcesi i fer-ne les adaptacions necessàries. El Consell episcopal considera convenient establir els següents criteris:

1. Els rectors de parròquies i els rectors d’esglésies són els responsables del decòrum exigit per la santedat dels temples i de què s’hi observin les normes litúrgiques (c. 562). A ells correspon en tots els casos la facultat d’admetre fotògrafs professionals o afeccionats i regular l’exercici de la seva tasca en les celebracions litúrgiques. Instruiran als autoritzats per fer fotografies o filmacions, ni que sigui prèviament a la celebració, per tal que la seva activitat no dificulti l’acció litúrgica i la participació dels fidels.

2. En l’interior del temple no hauria d’actuar més d’un fotògraf o operador de cine o vídeo i, a ser possible, fora del presbiteri. Procurarà realitzar el seu treball amb la màxima discreció sense dificultar la participació dels fidels.

3. No és admissible concedir l’exclusiva a determinats fotògrafs per motius econòmics.

4. En determinats actes religiosos, algun familiar de qui els protagonitzen pot ser autoritzat a que obtingui fotografies com a record de la celebració, actuant sempre també amb la discreció i respecte que la celebració exigeix.

5. Hi ha moments en la celebració que requereixen un major grau d’atenció i de participació. Conseqüentment, aquests moments han de ser respectats: la proclamació de les lectures i la homilia, i des del prefaci fins a la comunió.

Barcelona, 30 d’abril de 1984

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *