Unitat dels cristians i evangelització

(Diumenge, 22/01/2012)

Del 18 al 25 de gener se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que aquest any té com a lema aquestes paraules de Sant Pau en la primera carta als cristians de Corint. “Tots serem transformats per la victòria de Nostre Senyor Jesucrist” (1Co 15, 51-58).

L’actualitat de les Esglésies i comunitats cristianes està profundament marcada per l’evangelització; és a dir, pel compliment per part de tots els cristians d’aquelles paraules de Jesús, que, segons l’evangeli de Marc, són un veritable manament: “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat”. És el mandat de l’evangelització, molt urgent en l’actualitat.

Realment, aquestes paraules de Crist són una crida a la responsabilitat de tots els cristians per fomentar la unitat com a camí per una evangelització més creïble del nostre món. El camí de la recomposició de la plena unitat entre els cristians és un camí llarg i no exempt de dificultats i obstacles. Però és un camí en el qual s’ha avançat molt i encara hem de continuar avançant.

El beat  Joan Pau II, en el document que dedicà en els darrers anys del seu pontificat a l’Església a Europa, va reconèixer aquests avenços: “Els progressos assolits dins el camp ecumènic en la perspectiva de la veritat, de la caritat i de la reconciliació,  són un signe d’esperança gran i encoratjador”.

I Benet XVI, especialment en el discurs pronunciat en la trobada ecumènica amb motiu del seu darrer viatge a Alemanya, va fer una crida a la unitat de tots els cristians a fi d’anunciar la persona i la salvació de Jesucrist al món d’avui.

Avançar en l’ecumenisme ens invita a pregar –i això és el que fem tots els cristians especialment durant la Setmana de la Unitat- i ens convida a viure cada dia més el tresor de la fraternitat cristiana que es fonamenta en el baptisme. Aquest, en efecte, ens fa participants de la Pasqua de Jesucrist i per això, a la llum baptismal, assoleixen el seu sentit les paraules del lema escollit per a la Setmana de Pregària d’aquest any: “Tots serem transformats per la victòria de Nostre Senyor Jesucrist”.

És oportú recordar el missatge de l’anomenat “ecumenisme espiritual”, que ens diu que la plena unitat cercada serà sobretot un do de Déu. Com diu Benet XVI, en el seu llibre Jesús de Natzaret: “Que tots siguin u a fi que el món cregui que m’has enviat”, “cal que la unitat aparegui com un fenomen no explicable per les pròpies forces humanes i que, per tant, fa visible l’activitat d’una altra força. Mitjançant la unitat dels deixebles de tots els temps, que humanament no es pot explicar, resulta legitimat Jesús mateix. Es fa visible que realment és el Fill. Així es pot reconèixer Déu com el creador d’una unitat que supera la tendència del món a la desintegració”.

I el Sant Pare conclou dient que “per això, la lluita per una unitat visible dels deixebles de Crist resta un deure urgent per als cristians de tots els temps i de tots els llocs. La unitat invisible de la comunitat no és suficient”. Abans del seu pas a la creu, Jesús va demanar al Pare la unitat dels seus futurs deixebles de tots els temps. Aquesta unitat només pot ser rebuda com un do de l’Esperit Sant. Per tal de disposar-nos a rebre el do de la unitat, tots els cristians hem de pregar –i pregar junts els de diverses confessions o denominacions cristianes- especialment durant aquests dies del mes de gener.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO