Les famílies i la vida

(Diumenge, 25/03/2012)

El president del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, Mons. Rino Fisichella, va demanar a Barcelona i a altres onze grans ciutats europees (Budapest, Brussel·les, Dublín, Frankfurt, Lisboa, Liverpool, París, Torí, Varsòvia, Viena i Zagreb) la participació en unes actuacions en ordre a promoure la nova evangelització. A les dues reunions que hem celebrat els respectius pastors diocesans a la seu del Consell vàrem acordar realitzar unes actuacions comunes a cada una de les dotze ciutats durant aquesta Quaresma, involucrant les parròquies, les comunitats i les institucions de la diòcesi en la mesura que sigui possible.

Amb aquesta iniciativa, que es fa a dotze grans ciutats europees, es vol posar en relleu la consciència que ha de tenir sempre l’Església que existeix per evangelitzar, és a dir, per donar a conèixer als homes i les dones de cada temps la persona de Jesús, el nostre Salvador, i el seu Evangeli. També s’ha volgut posar en relleu que el bisbe és, en cada Església diocesana, el primer evangelitzador. 

Per això, els bisbes de les dotze Esglésies diocesanes que fem la Missió Metròpolis ens hem proposat fer tres catequesis o exposicions de la fe cristiana adaptades a tres grups de persones: una als catecúmens, una altra als joves i una darrera a les famílies. Ahir, a les cinc de la tarda, a la basílica de la Sagrada Família, tinguérem la catequesi dirigida a les famílies. El passat 18 de desembre, amb motiu de la celebració del Dia de la Família, ja vaig convidar les famílies a aquesta eucaristia d’ahir. Ens reunírem en la vigília de la festa de l’Anunciació del Senyor, que celebra l’Encarnació de Jesús en les entranyes virginals de Maria. No podíem tenir un motiu millor per reflexionar sobre el valor de la família i de la vida.

El matrimoni i l’amor conjugal estan ordenats per la seva pròpia naturalesa a la procreació i a l’educació dels fills. El matrimoni capacita els esposos per a la màxima donació possible de si mateixos, convertint-se en cooperadors de Déu per donar la vida a una altra persona humana, al fill. Així, els esposos, a la vegada que es donen entre ells, donen més enllà d’ells mateixos la realitat del fill, reflex vivent del seu amor mutu, signe permanent de la unitat conjugal i síntesi viva del seu ésser de pare i de mare.

La vida humana des del primer moment de la seva concepció és un obsequi meravellós de Déu. Ell ha creat aquesta vida i la valora moltíssim; per això, ens ha donat aquest manament: “No mataràs!” Aquest manament, també en els seus continguts més positius de respecte, amor i protecció de la vida humana, obliga a tots.

Maria, per obra de l’Esperit Sant, va concebre el Fill de Déu en les seves entranyes virginals. Jesucrist és el “fruit beneït del ventre” de la Verge Maria. I és cert que tots els concebuts i encara no nascuts són també fruits beneïts de Déu, ja que Ell els ha atorgat l’existència en el si matern. La maternitat és sempre una bona notícia perquè està vinculada a una nova vida humana, que és l’obra més excelsa de la creació. 

El Concili Vaticà II, en el seu missatge conclusiu, fa una meravellosa crida a les dones: “Vosaltres esteu presents en el misteri de la vida que comença […]. Reconcilieu els homes amb la vida”. La mare admira el misteri de la vida i amb una intuïció singular comprèn allò que porta dins seu. La mare accepta i estima com a persona el fill que porta en el seu si.  

El respecte i l’amor de les famílies a la vida desitgem que sigui un dels fruits de la Missió Metròpolis que estem celebrant també a Barcelona.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO