L'Any Sant de la Misericòrdia

(Diumenge, 06/12/2015)

Dimarts que ve, solemnitat de la Immaculada Concepció, comença la celebració de l’Any Sant extraordinari de la Misericòrdia, convocat pel papa Francesc amb una butlla que comença amb les paraules: “Jesucrist és el rostre de la misericòrdia de Déu Pare”.

Els anys sants o els jubileus ordinaris se celebren cada vint-i-cinc anys, mentre que els extraordinaris es proclamen en ocasió d’algun esdeveniment particular i poden durar des d’uns pocs dies fins a tot un any. En aquest cas, el jubileu es perllongarà fins al final de l’actual any litúrgic, és a dir, fins al 20 de novembre de 2016, festa de Crist Rei de tot el món. El costum de proclamar jubileus extraordinaris començà al segle XVI i els últims anys sants extraordinaris del segle XX foren els de 1933, proclamat per Pius XI amb motiu del dinovè centenari de la Redempció, i 1983, per sant Joan Pau II amb motiu dels 1.950 anys de la Redempció.

Aquestes referències ens mostren el caràcter veritablement extraordinari d’un any jubilar, que es caracteritza per uns dons espirituals especials, sobretot la indulgència plenària o remissió de la culpa dels pecats, que és també aplicable als fidels difunts. El papa Francesc, d’acord amb la doctrina sobre l’Església del Concili Vaticà II –de la conclusió del qual farà dins de pocs dies cinquanta anys–, ha volgut que el jubileu se celebri també a totes les Esglésies locals i que a totes les catedrals s’obri també l’anomenada porta santa, que és a Roma un dels principals símbols jubilars.

La nostra arxidiòcesi de Barcelona ja està preparada per unir-se a aquesta celebració, que s’emmarca perfectament amb la pastoral missionera i evangelitzadora que ha marcat el nostre caminar com a Església diocesana els darrers anys. La misericòrdia de Déu és un concepte fonamental en el magisteri del papa Francesc. La nostra comunitat desitja sintonitzar-hi, aplicant amb tota fidelitat les disposicions que ja ha donat el Papa. A la carta pastoral per al present curs pastoral, que he titulat Sigueu misericordiosos, he recordat que totes les accions eclesials que fem els cristians han de sorgir d’un cor misericordiós. A la nostra catedral s’obrirà també una porta santa i s’hi facilitarà especialment –i a tots els altres temples de la diòcesi– la celebració del sagrament de la reconciliació.

Ja sabeu que el Papa ha concedit que durant tot el jubileu tots els sacerdots puguin absoldre en confessió el pecat de l’avortament. I ha donat disposicions especials perquè les persones grans o malaltes, que sovint no poden sortir de casa, puguin guanyar la indulgència jubilar des de casa seva complint les condicions habituals. També ha determinat que els cristians i les cristianes que són a la presó puguin fer-ho a les capelles dels centres penitenciaris. Us invito, a tots els diocesans, a entrar en aquesta celebració jubilar per posar en pràctica les accions del nostre Pla Pastoral amb motiu d’aquest Any Sant i realitzar les obres de misericòrdia, tant les corporals com les espirituals. 

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona