L'alegria d'anunciar l'Evangeli

(Diumenge, 16/03/2014)

El diumenge més proper a la festa de San Josep celebrem el Dia del Seminari. Aquest any, en sintonia amb l’exhortació apostòlica que ha publicat el papa Francesc, titulada La joia de l’Evangeli, s’ha escollit el lema: “L’alegria d’anunciar l’Evangeli”. Avui, com en temps dels apòstols, Jesús passa prop dels joves i els diu: “Vine i segueix-me, i et faré pescador d’homes”. Jesús fa aquesta invitació a moltes persones i de moltes maneres. Als futurs sacerdots, Jesús els crida per a enviar-los a portar la Bona Nova del seu amor i la seva salvació a tothom. La vida humana ja és un do de Déu, i el sacerdot la posa plenament al servei de l’Església i del món. 

Les paraules que el papa Francesc adreça a tots els cristians són especialment vàlides per als sacerdots: “La joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix la joia.”

Avui tenim una gran necessitat de viure aquesta joia cristiana. “Hi ha cristians –ens diu Francesc- l’opció dels quals sembla la d’una Quaresma sense Pasqua!”; i encara supera la seva prou coneguda capacitat expressiva quan escriu que “un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral”. Si volem que Déu ens concedeixi vocacions al ministeri –i també a la vida religiosa- només hi ha un camí, que Francesc ens assenyala quan ens diu: “Recobrem i fem créixer el fervor, la dolça i confortadora joia d’evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes. Tant de bo que el món actual pugui rebre la Bona Nova no a través d’evangelitzadors tristos i descoratjats, impacients o ansiosos, sinó a través de ministres de l’Evangeli la vida dels quals irradiï el fervor dels qui han rebut primerament en ells mateixos la joia de Crist”.

Demano als sacerdots, als educadors cristians, als catequistes, a les comunitats parroquials i als moviments apostòlics que preguin i es vulguin ocupar i preocupar de suscitar vocacions als ministeris ordenats. Són molt actuals aquestes paraules de Jesús: “La collita és abundant, però els segadors són pocs; pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que enviï segadors a les seves messes”. Pregar i treballar perquè sorgeixin vocacions sacerdotals és una bona manera de preparar el futur de la vida cristiana entre nosaltres.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona