Diumenge II de Quaresma

Primera Lectura        Vocació d’Abraham, pare del poble de Déu

Lectura del llibre del  Gènesi                                                                                    

Salm Responsorial           Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;  aquesta és l’esperança que posem en vós.

Segona Lectura      Déu ens crida i ens il·lumina 

Lectura de la carta de sant Pau a Timoteu                                                        

Evangeli        La seva cara es tornà resplendent con el sol

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu