Homilia del Dimecres de Cendra

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa del Dimecres de Cendra, Catedral de Barcelona, 18 de febrer de 2015

Amb la imposició de la cendra en els nostres caps iniciem el temps litúrgic de la Quaresma. Són quaranta dies que ens han d’ajudar per preparar-nos una mica millor per a la celebració de la Pasqua.

El Papa Francesc en el seu missatge quaresmal, ens saluda dient-nos que “la Quaresma és un temps de renovació per a l’Església, per a les comunitats i per a cada creient”. La Quaresma és un temps de conversió, de retornar al Pare, de reorientar la nostra vida per identificar-nos més amb Jesucrist i el seu Evangeli.

La Paraula de Déu que hem escoltat avui ens dóna l’enfocament d’aquest temps quaresmal. El Profeta Joel demana una conversió de cor cap a Déu. Ho diu amb paraules molt clares i molt adients davant de la temptació de fariseisme. Ho fa amb aquestes paraules que hem escoltat: “Ara, convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor; dejuneu, ploreu, poseu-vos de dol. Esquinceu-vos el cor, i no els vestits! Convertiu-vos al Senyor, el vostre Déu”.

El Senyor ens demana la conversió interior i no quedar-nos només ni principalment en allò exterior, en la imatge, en allò que es veu. Perquè el Senyor ens ha dit que és de dins de nosaltres que surt el que és dolent. Per això és necessari que la conversió parteixi del nostre cor. Cal que ens convertim amb el cor, amb el cap i amb la voluntat a la Bona Nova de Jesús per tal que ens identifiquem més i més amb el Senyor.

La temptació de quedar-nos en el que es veu és constant a la nostra vida cristiana. Per això Jesús en l’evangeli que hem escoltat ens adverteix d’aquesta temptació en la pràctica que l’Església ens proposa per a aquest temps quaresmal: la pregària, el dejuni i l’almoina.

En el Sermó de la Muntanya, la carta magna del cristià, Jesús ens diu: “Quan pregueu no ho feu com els hipòcrites; quan dejuneu no feu un posat trist; quan dónes als qui ho necessiten no ho anunciïs a toc de trompeta”. I Jesús afegeix: “Us ho dic amb tota veritat: Ja tenen la recompensa. Tu, quan dejunis, renta’t la cara i posa’t perfum perquè la gent no sàpiga que dejunes, sinó només el teu Pare, i Ell, per a qui no hi ha secrets, t’ho recompensarà”.

El Senyor diu per mitjà del profeta Isaïes que el dejuni que el complau és el que allibera els qui estan empresonats, deslligar les corretges del jou, deixar lliures els oprimits i trossejar jous de tota mena. El Senyor ens demana que ens sentim fills del Pare del cel que ens estima i ens perdona sempre i que ens estimem com a germans. Per això el Papa Francesc en el seu missatge quaresmal ens diu que “un dels desafiaments més urgent sobre el qual vull detenir-me en aquest missatge és el de la globalització de la indiferència”. La Quaresma ens ha d’ajudar a vèncer la nostra petita o gran indiferència vers els germans que pateixen necessitats i sofreixen aquí i arreu. El cristià és aquell que permet que Déu el revesteixi de la seva bondat i misericòrdia, que el revesteixi de Crist que per amor a tots donà la seva vida en creu per a tothom.

La Quaresma és un temps propici per a deixar-nos ajudar per Jesucrist en la nostra conversió i així arribar a ser com ell. Aquell que és de Crist, pertany a un sol cos i en Ell no s’és mai indiferent envers els altres. Sant Pau ens diu que “quan un membre sofreix tots els altres sofreixen amb ell, i quan un membre és honorat, tots els altres s’alegren amb ell” (1Co12,26).

Aquesta Quaresma de 2015, amb comunió i sintonia amb el Papa Francesc, la nostra conversió ha de tenir molt present el contingut del programa pastoral que el Papa ens ha assenyalat –per a tota l’Església- en el seu document Evangelii gaudium (La joia de l’Evangeli). El Papa ens demana una conversió personal i pastoral. Ens hem de sentir membres de l’Església i responsables de la missió de l’Església que consisteix en anunciar Jesús i el seu evangeli a les persones que no el coneixen encara i sabem que són moltes. És el primer objectiu del nostre Pla Pastoral. Ens hem de sentir evangelitzadors i missioners, com una exigència joiosa del baptisme que rebérem. El Senyor ens ha escollit i ens envia a fer aquest servei eclesial.

Durant aquesta Quaresma he de practicar les obres corporals i espirituals de misericòrdia de l’Església. Hem de vèncer la nostra indiferència compartint els nostres béns materials i els nostres béns espirituals. Obres corporals perquè hi ha moltes persones i famílies que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. Però també obres espirituals, perquè Jesús ens ha dit que “l’home no viu només de pa, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu”.

Intensifiquemos, queridos hermanos y hermanas las prácticas cuaresmales de la oración, del ayuno y de la caridad. Es el camino que la Iglesia, nuestra querida madre, nos propone en estos días cuaresmales para convertirnos a Dios. Tengamos muy presentes en la oración que intensificaremos durante la Cuaresma, a tantos hermanos nuestros cristianos de Oriente Medio y de otros países de África y Asia que sufren persecución por el hecho de ser cristianos. Son los mártires de nuestros días. Son perseguidos y se ven obligados a dejar su casa y su tierra. Que el Señor resucitado mueva el corazón de las persones responsables para que respeten la dignidad de toda persona y la libertad religiosa de toda persona.

El Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma, quiere que venzamos la indiferencia y que recemos en la comunión de la Iglesia. Por ello, ha anunciado que propone las “24 horas para el Señor”, que desea que se celebren en toda la Iglesia los días 13 y 14 de marzo, fecha en que celebraremos el segundo aniversario de su elección como obispo de Roma y Sucesor de Pedro.

María nos acompañará estos días cuaresmales para que al iniciar cada jornada digamos aquella palabra que ella dijo al ángel: Sí, soy la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra.