Familiaritzar-se amb la Bíblia

(Diumenge, 08/11/2015)

El 18 de novembre de 1965, el Concili Vaticà II –que enfilava ja la recta final- aprovà una de les quatre constitucions que formen el seu eix doctrinal: la constitució dogmàtica sobre la Revelació divina, titulada en llatí Dei Verbum –la Paraula de Déu. Si la constitució sobre la litúrgia volia apropar el culte cristià als fidels, la constitució sobre la Paraula de Déu volia apropar la Bíblia als catòlics. Aquesta era la gran novetat del document conciliar que es va aprovar ara farà cinquanta anys.

Els cristians hem de llegir i conèixer la Paraula de Déu. Per a qualsevol cristià és cabdal conèixer més i més la revelació que ens arriba per la Sagrada Escriptura i per la gran Tradició de l’Església, amb la interpretació autèntica del Magisteri eclesial. La Paraula de Déu es pronuncia i s’escolta en el si de l’Església com el seu lloc propi, però amb la finalitat que l’escolti l’home i la dona d’arreu i de sempre i que influeixi salvíficament en la història de la humanitat.

Per això, la missió de divulgar la Paraula de Déu és una de les més necessàries en l’Església del nostre temps. La Bíblia és un tresor de saviesa divina i humana, viva expressió del designi de salvació del Déu misericordiós que ha salvat la humanitat en i per Jesucrist.

En la constitució conciliar sobre la Paraula de Déu es llegeix: “L’Església ha venerat sempre les divines Escriptures, com també ha venerat el Cos mateix del Senyor. Per això, especialment en la sagrada litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de vida de la taula, de nodrir-se’n i de distribuir-lo als fidels, tant el pa de la Paraula de Déu com el Cos de Crist.”

La lectura pausada i feta pregària de la Bíblia és molt necessària per a l’home i la dona d’avui. Encara que tinguem la temptació del desànim, del cansament, de l’abandó, del negar-se a nedar contra corrent, la lectura de la Paraula de Déu, sobretot de l’Evangeli, “on brilla gloriosa la creu de Crist, ens invita insistentment a l’alegria” –diu el papa Francesc en la seva exhortació Evangelii Gaudium.

Amb motiu del cinquantè aniversari d’aquest important document del Concili Vaticà II, invito una vegada més tots els cristians a estimar, llegir i conèixer la Bíblia i a familiaritzar-se amb el seu missatge. I em plau remarcar i recomanar una iniciativa de l’Associació Bíblica de Catalunya i el Centre de Pastoral Litúrgica, que consisteix en una edició major de la Bíblia, amb el text de la Bíblia Catalana Interconfessional, amb la finalitat que el llibre de la Paraula de Déu tingui in lloc visible i d’honor en les esglésies i les llars cristianes. Per això, a aquesta nova edició li han donat el títol de Bíblia de la Comunitat.

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona