El descans dominical en la nostra cultura

(Diumenge, 30/12/2012)

En ocasions anteriors ja m’he referit a la necessitat de salvaguardar la institució del diumenge. Hi torno per la importància de la qüestió, que té nombrosos aspectes entre els quals hi ha el familiar i també el religiós, i per diversos fets d’actualitat que estan en la memòria de tots.

Una bona prova de la importància d’aquest tema és la iniciativa europea que es va proposar l’any 2011 en defensa del descans dominical a nivell continental. Centenars d’associacions de treballadors, sindicats, grups de cristians, l’Església catòlica i les Esglésies evangèliques van unir esforços entorn d’un text que defensa el dret a descansar el diumenge.

Aquest grup, que porta el nom d’Aliança Europea pel Diumenge (European Sunday Alliance), està duent a terme diverses gestions davant les institucions de la Unió Europea per tal de protegir el descans dominical.

Els bisbes de la Comissió dels Episcopats de la Unió Europea (la COMECE) han donat ple suport a aquesta campanya, mostrant-se contraris a l’obertura generalitzada dels comerços els diumenges. La posició de l’Església en aquest sentit és molt clara, perquè està formulada en la Doctrina Social de l’Església i sempre ha defensat el dret de la persona al descans festiu. Es podria regular l’obertura d’alguns establiments en diumenge amb l’objectiu de prestar un servei al bé comú, però la lliure obertura generalitzada acaba violant el dret al descans.

Em sembla que hem d’estar molt atents a les conseqüències socials i morals d’aquesta mesura. He observat, amb goig, que en els organismes unitaris del comerç a Catalunya hi ha una especial sensibilitat amb relació a aquesta qüestió, que és sens dubte una de les manifestacions de la nostra cultura pròpia. Tots som conscients de la gravetat de la crisi econòmica, però cal ser lúcids sobre les conseqüències de tocar el descans dominical, que és una norma de veritable civilització, Tenint en compte, naturalment, les excepcions que la pràctica ja ha determinat, sobretot en feines vinculades al bé comú i als serveis essencials de la societat.

El matrimoni i la família són institucions cabdals per al bé de les persones de la societat mateixa. Per això la Constitució espanyola “assegura la protecció social, econòmica i jurídica de la família”. La família necessita d’unes determinades condicions per formar-se i sobretot per estabilitzar-se en termes positius. Una d’aquestes condicions és disposar de prou temps per conviure i créixer en l’amor i l’ajut mutu.

El diumenge és per a tots els ciutadans un dia important de repòs, de joia i de solidaritat. Per als cristians, el diumenge és també el dia del Senyor, que està en perfecta harmonia amb el diumenge com a dia de l’home. Les raons econòmiques i el progrés tècnic, no sempre supeditat a un progrés autèntic de la persona humana i del bé comú, no ens han de fer perdre el valor riquíssim del descans dominical, que té una llarguíssima tradició en la nostra cultura.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO