Diumenge III de Pasqua

Primera Lectura       La mosrt no podia de cap manera retenir-lo captiu

Lectura dels Fets del Apòstols                                                                               

Salm Responsorial       Ensenyeu-me, Senyor, el camí que duu a la vida

Segona Lectura     El preu del vostre rescat és una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara

Lectura de la carta de sant Pere                                           

Evangeli     El reconegueren quen partia el pa

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc