Dispensa de precepte el dia de Sant Jaume

DECRET 18/14.- Barcelona, 21 de juliol de 2014

El calendari laboral de la Generalitat de Catalunya d’aquest any disposa que el dia 25 de juliol, festa de Sant Jaume, és dia feiner

Atenent la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església i preveient les dificultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per celebrar-la;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

En les poblacions on s’hagi triat aquesta data com a festa local i, en conseqüència, sigui dia festiu, es manté la festa de Sant Jaume com a dia de precepte;

En les poblacions on no sigui dia festiu, queda dispensada l’obligació de participar en la celebració eucarística, així com també queden dispensades les altres obligacions derivades de les festes declarades de precepte.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

 

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

 

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller