“Cap infant sense colònies”

(Diumenge, 19/07/2015)

Prenc el títol d’aquest comentari de la Fundació Pere Tarrés, que a principi d’estiu va presentar una nova edició de la campanya “Ajuda’ls a créixer. Cap infant sense colònies”.

Cada estiu dedico alguns dies a visitar les colònies o els casals d’estiu que organitzen moltes institucions, entre les quals nombroses parròquies, en què els infants tenen també l’oportunitat, vivint uns dies de convivència i de lleure, de créixer com a persones. Voldria remarcar sobretot el meu encoratjament i el meu agraïment als milers de nois i noies que com a monitors d’aquestes activitats i de forma desinteressada fan possibles aquestes iniciatives. Veritablement, hi ha molts joves que saben fer d’una part de les seves vacances una expressió de solidaritat i un veritable servei social a la nostra infància.

La Fundació Pere Tarrés, amb la seva xarxa de cases de colònies i centres d’esplai –en molts dels quals funcionen també els anomenats casals d’estiu–, té ja una llarga experiència en aquest tipus d’activitats. Es tracta d’ajudar els infants a viure el lleure –el temps lliure– com una oportunitat per créixer com a persones.

En aquest comentari voldria, però, posar l’accent en l’objectiu fonamental que inspira la campanya solidària a què em refereixo. Sense oblidar l’esforç per arribar a tots els sectors socials, la Fundació Pere Tarrés es proposa especialment garantir l’accés a l’educació en el lleure dels infants en situació d’exclusió social.

A Catalunya –segons dades de la Fundació Pere Tarrés– un de cada quatre infants viu per sota del llindar de la pobresa, i les activitats de lleure són una de les primeres activitats que les famílies amb menys recursos no es poden permetre. Així ho demostren les xifres: el 58% de les famílies que van rebre una beca per a les colònies o casals d’estiu el curs passat disposen d’una renda inferior a 3.900 euros anuals per cada membre de la llar.

La missió de la Fundació Pere Tarrés és la promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure i l’acció social, fonamentada en els valors de l’humanisme cristià. Anar a les colònies o a un casal d’estiu ajuda a construir persones.

Per això mateix és especialment oportuna la iniciativa destinada a becar infants en situació de vulnerabilitat social perquè puguin accedir als beneficis del lleure educatiu en colònies o casals d’estiu, que continuen i reforcen el treball desenvolupat durant el curs. Aquest estiu la Fundació preveu becar 4.100 infants perquè puguin participar en més de 8.500 activitats, cosa que comporta un 24% més d’infants becats que l’any anterior. 

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona