Ascensió del Senyor

Primera Lectura     S’enlairà deavant d’ells

Lectura dels Fets dels Apòstols                                                                             

Salm Responsorial       Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor

Segona Lectura     El féu seure a la seva dreta dalt del cel

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians d’Efes                                    

Evangeli    Déu m’ha donat plena autoriata al cel i a la terra

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu