Carta dominical | «Viure la bellesa i l’alegria de la família»

Una de les iniciatives fonamentals del papa Francesc ha arribat aquests dies al seu compliment: l’Any especial «Família Amoris laetitia». Durant les paraules pronunciades a l’hora de l’Angelus del 27 de desembre de 2020, va anunciar que el 19 de març de 2021, dia del cinquè aniversari de la publicació de la seva exhortació apostòlica Amoris laetitia, sobre la bellesa i l’alegria de l’amor familiar, s’inauguraria l’Any «Família Amoris laetitia». Aquest diumenge 26 de juny, tindrà lloc a Roma la clausura d’aquest any especial dedicat a la família i culminarà amb la celebració de la X Trobada Mundial de les Famílies.

La nostra diòcesi s’ha unit a aquest esdeveniment amb diverses iniciatives, algunes de les quals han estat preparades i realitzades pel Secretariat diocesà de Pastoral Familiar. El passat dimecres el bisbe auxiliar Javier Vilanova va presidir una trobada de famílies al Seminari Conciliar i avui diumenge, el bisbe auxiliar Sergi Gordo celebra una Eucaristia per a les famílies de la nostra diòcesi a la basílica de Santa Maria del Mar.

Amb aquesta iniciativa, el papa Francesc ha volgut arribar a totes les famílies del món mitjançant diverses propostes espirituals, pastorals i culturals, que durant la fase diocesana s’han pogut realitzar a les parròquies, diòcesis i universitats, i també als moviments eclesials i a les associacions familiars.

Seguint aquest propòsit, el primer dels objectius ha estat difondre el contingut d’aquesta exhortació apostòlica per fer-nos sentir «que l’Evangeli de la família és alegria que omple el cor i tota la vida» (Amoris laetitia 200). D’aquesta manera, la família descobreix i experimenta no només l’alegria de gaudir d’aquest do, sinó també la joia d’ésser un do per a l’Església i per a la societat, i així poder arribar a ser una llum en l’obscuritat del món (cf. AL 66).

El papa Francesc sent vivament la missió que Crist va confiar a Sant Pere: confirmar en la fe els seus germans (cf. Lc 22,32).  El Papa ens convida a viure la fe que neix de l’Evangeli amb alegria, tal com queda recollit en la seva exhortació programàtica Evangelii gaudium (2013), és a dir, la joia de l’Evangeli.  Una invitació a l’alegria que ha marcat tot el pontificat del papa Francesc i que també ha quedat recollida en l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, que hem rememorat aquest any i que conté una profunda reflexió sobre com podem viure aquesta alegria que ens ve de creure en Jesucrist en el si de les famílies.

Benvolguts germans i germanes, es clausura un any dedicat a la família, però no oblidem el que ens diu el papa Francesc al final d’aquesta exhortació: «Caminem, famílies; seguim caminant. Allò que se’ns ha promès és sempre més. No ens desesperem a causa de les nostres limitacions, però tampoc no renunciem a buscar la plenitud de l’amor i de la comunió que ens ha estat promesa» (AL 325).

† Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la carta dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.