Carta dominical | «Som família»

Aquest segon diumenge de novembre celebrem la diada de Germanor, una jornada que té per objectiu ajudar-nos a prendre consciència de la necessitat de col·laborar econòmicament al sosteniment de l’Església diocesana. Amb aquesta finalitat avui, a totes les parròquies i centres de culte de la diòcesi, es fa una col·lecta extraordinària i la nostra Església arxidiocesana fa públics els comptes per tal que tots els fidels pugueu valorar l’ús que fa dels recursos econòmics.

L’Església catòlica que peregrina a Barcelona té uns 1.700 anys d’història. El primer bisbe documentat és Pretextat de Barcelona, que va assistir al concili de Sardica l’any 343. Des d’aleshores i fins al dia d’avui els cristians que formem part d’aquesta gran família, que és l’arxidiòcesi de Barcelona, hem fet nostra la crida rebuda del mateix Jesucrist: anunciar i donar testimoni de l’Evangeli, construir la comunitat cristiana i servir els més pobres de la societat.

En la diada de Germanor d’enguany, conservem el lema dels darrers anys: «Amb tu, som una gran família». L’Església és una gran família en la qual tots som necessaris. Tots els batejats som cridats aportar el nostre granet de sorra. Cada cop més cal que els cristians ens adonem que l’economia de l’Església és cosa de tots.

¿D’on venen els recursos econòmics de la nostra arxidiòcesi? Sobre el tema del finançament de l’Església sovint hi ha una certa confusió. Mireu, hi ha tres fonts: d’una banda les aportacions directes de cada un dels fidels mitjançant col·lectes, donacions, subscripcions, herències i llegats; d’altra banda, les vostres aportacions indirectes que rebem a través de l’Administració de l’Estat i que són resultat de la vostra decisió de marcar la creu a la casella de l’Església en la declaració de l’Impost sobre la renda (IRPF); i, finalment, els ingressos provinents de la gestió del patrimoni diocesà i altres ingressos recurrents (com, per exemple, publicacions, serveis hospitalaris, subvencions, etc.).

Els recursos econòmics diocesans es gestionen amb molta cura. Estem fent un gran esforç per tenir una economia transparent i per donar-la a conèixer a tothom. Volem que es coneguin i valorin les activitats de l’Església.

En aquesta línia de la transparència voldria compartir amb vosaltres algunes conclusions de la darrera Memòria d’actuacions de la Conferència Episcopal Espanyola publicada en la seva web i revisada per una de les quatre principals firmes d’auditoria (PwC). En aquesta Memòria s’explica el que l’Església catòlica fa per la societat. Per citar algunes dades: les hores dedicades pels agents de pastoral (per exemple, 47 milions d’hores dels capellans); 2.591 escoles catòliques que estalvien més de 2.400 milions d’euros a les administracions públiques; l’atenció assistencial a més de 175.000 immigrants; 114 centres d’acollida de dones víctimes de qualsevol tipus de violència; més de 9.100 centres socials i assistencials on s’atenen més de 4,7 milions de persones, etc.

Moltes gràcies a tots vosaltres per fer-ho possible. Si us plau, no deixem de col·laborar per tal de continuar la nostra missió. Que Déu us beneeixi a tots.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.