Carta dominical | Reconciliem-nos

Celebrem la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, com moltes esglésies i confessions cristianes d’arreu del món. És una setmana de pregària, és a dir, és sobretot un esdeveniment espiritual. Se celebra cada any del 18 al 25 de gener. Aquest dia s’escau la festa de la Conversió de sant Pau, fet que ens recorda que en el moviment ecumènic té una gran importància l’anomenat ecumenisme espiritual, que sempre ha estat present en els esforços d’aproximació i d’estimació entre els cristians des de l’inici mateix del moviment ecumènic.

L’Exhortació apostòlica del papa Francesc L’alegria de l’Evangeli aporta el lema d’aquesta any quan utilitza la cita: “Reconciliem-nos. L’amor de Crist ens hi empeny” (número 9). Amb aquest text de la Sagrada Escriptura (2Co 5, 14), entès en el context de tot el cinquè capítol de la segona Carta als cristians de Corint, es va formular el tema per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2017.El text bíblic subratlla que la reconciliació és un do de Déu destinat a tota la creació.

En un altre document apostòlic recent, la seva carta La miserable i la misericòrdia, el Sant Pare esmenta la reconciliació referint-se a la necessitat que aquest sagrament “torni a trobar el seu lloc central en la vida cristiana; per això es requereixen sacerdots que posin la seva vida al servei del «ministeri de la reconciliació» (2 Co 5,18), perquè a ningú que s’hagi penedit sincerament se l’impedeixi accedir a l’amor del Pare, que espera el seu retorn, i s’ofereixi a tothom la possibilitat d’experimentar la força alliberadora del perdó”.

Aquests dies ressonen profundament en el nostre cor les paraules de la pregària de Jesús en el Cenacle: “Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat”.

En el Concili Vaticà II, l’Església catòlica es va comprometre a treballar per la unitat de tots els creients en Crist “en la professió d’una sola fe, en la celebració comuna del culte i en la concòrdia fraterna de la família dels fills de Déu”. Des d’aleshores s’ha avançat força. S’han de reconèixer com un signe d’esperança els passos que s’han fet i s’estan fent en el camí ecumènic.

Vull donar gràcies a Déu per l’esforç de tants germans de diferents comunitats eclesials que no s’han resignat a la divisió sinó que mantenen viva l’esperança de la reconciliació entre tots els qui creuen en l’únic Senyor. Els cristians serem testimonis creïbles de la misericòrdia en la mesura que el perdó, la renovació i la reconciliació siguin una experiència quotidiana entre nosaltres. Junts podem anunciar i manifestar de manera concreta i amb alegria la misericòrdia de Déu, defensant i servint la dignitat de les persones. Sense aquest servei al món i amb el món, la fe cristiana seria incompleta.

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.