Carta dominical | «La família, escola d’amor»

En el clima alegre i familiar del temps de Nadal, avui l’Església catòlica celebra la Jornada per la Família i per la Vida. En aquests temps on es diu tant que la família tradicional travessa una crisi molt profunda, no puc deixar de recordar-vos que la família ha estat instituïda i estimada per Déu com a escola d’amor, on aprenem la nostra condició més essencial, la nostra identitat més profunda: que tots som fills i germans.

Aquesta veritat s’aprèn de manera especial en família. Jesús mateix, el Fill de Déu encarnat, va passar per aquest aprenentatge. No oblidem que Déu mateix, en essència, és família. Ens referim a aquestes eternes relacions d’amor entre Pare, Fill i Esperit Sant. Aquest Déu que s’ha manifestat en Jesús com a Amor, vol que tots els éssers humans entrem a formar part d’aquesta meravellosa i entranyable família divina. El camí per entrar és Jesucrist, Ell és el camí, la veritat i la vida, com ens ensenya sant Joan (cf. Jn 14, 5-6). Per tant, de la mà de Jesús aprendrem a ser família de tothom, per així poder entrar, algun dia, a la llar de la família eterna.

Pot ser que la família tradicional sigui criticada o qüestionada per algunes ideologies, però no hi ha dubte que continua sent i serà un anhel fonamental del cor humà. Ni la família ni l’Evangeli han deixat ni deixaran mai de ser importants, perquè l’ésser humà, fet a imatge i semblança de Déu, per ser ell mateix, per ser autèntic i feliç, necessita ser també en família, com Déu és família.

La família, com us he dit abans, és escola d’amor, imprescindible per aprendre a ser fill i germà. Escola que ens prepara per després transcendir els llaços de sang i poder veure tota la humanitat com la gran família dels fills de Déu. Aquest és el somni de Déu: que algun dia tots ens comportem com a membres d’una gran família de germans i germanes que s’estimen, units tots els pobles de la terra en un fraternal banquet, del qual és expressió l’Eucaristia, taula fraterna habitual de la família cristiana. El papa Francesc, aquest any, en la trobada mundial de famílies de Dublín, ens ha recordat que Déu santifica i salva els homes «no aïlladament, sense cap connexió dels uns amb els altres, sinó constituint un poble» (Gaudete et Exsultate, 6).

Cal que, més que mai, la societat deixi al marge prejudicis ideològics i redescobreixi novament el gran valor de la família com a escola ideal per  aprendre a ser persona, a ser fill i germà, per aprendre a estimar els altres i Déu. Pares i mares, recordeu que no esteu sols en aquesta gran missió.

Benvolguts germans i germanes: que Maria, Josep i el nen Jesús siguin llum per a tantes famílies que anhelen la pau, l’amor i l’alegria que irradia el Portal de la Misericòrdia i de la solidaritat que contemplem a Betlem.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.