Carta dominical | «Jesucrist, Rei de l’Univers»

Coincidint amb la darrera setmana de l’any litúrgic, celebrem la III setmana de la Bíblia. Aquesta setmana culminarà amb el primer diumenge d’Advent, diumenge de la Paraula i primer dia del nou any litúrgic. Inaugurarem un nou cicle de lectures dominicals, centrat en l’evangeli de Lluc, l’evangeli que accentua la misericòrdia de Déu. El fet de canviar de cicle de lectures, ens mou a reflexionar sobre el lloc de la Sagrada Escriptura en la vida de l’Església i del cristià.

Des del Concili Vaticà II, la presència de la Sagrada Escriptura s’ha fet més extensa i palesa en la vida i en la reflexió de l’Església. Pensem en l’amplitud del nostre Leccionari per a les celebracions litúrgiques: les lectures pròpies per a cada dia de l’any, els tres cicles de lectures dominicals, les lectures per a la celebració dels sagraments, la Litúrgia de les Hores. Aquestes lectures, acompanyades d’una oportuna predicació, ens acosten, any rere any, a la riquesa i profunditat de la paraula de Déu, que se’ns revela en la Sagrada Escriptura. A més a més, des de fa anys, la pràctica de la lectio divina, o lectura orant de l’Escriptura, ha fet que en moltes persones, grups i comunitats, el text de la Bíblia s’hagi convertit en el seu punt de referència.

En la Sagrada Escriptura, Déu ens parla per mitjà de les paraules humanes que la conformen, ja que en ella habita l’Esperit Sant, i en ella s’encarna el Verb creador de Déu. Llegint i rellegint-ne les pàgines, a més de la persona de Jesucrist, ens trobem amb l’exemple de molts creients de l’antigor que, en les seves circumstàncies específiques, van saber copsar la presència de Déu en la seva vida i van saber respondre-hi amb fe i disponibilitat. És per això que la seva experiència de fe il·lumina i guia la nostra pròpia experiència de fe. Com diu el salmista: «La teva paraula és llum dels meus passos» (Salm 119,105).

El Vaticà II manifestava la veneració que l’Església sempre ha tingut vers la Sagrada Escriptura, idèntica a la que té vers el Cos del Senyor; i és per això que recomanava fer traduccions acurades per a posar el tresor de la paraula de Déu en mans de tots els membres del poble cristià. En ella hi trobem fortalesa per a la fe, aliment per a la vida cristiana, font de vida espiritual i sosteniment per al testimoni de la fe. I recomanava a tots els cristians llegir assíduament la Sagrada Escriptura acompanyada de la pregària i meditació, perquè desconèixer les Escriptures és desconèixer el Crist (cf. DV 25, citant el comentari de sant Jeroni al profeta Isaïes).

Us convido a fer l’experiència de llegir assíduament la Bíblia, una lectura assossegada i profunda, acompanyada de la pregària personal, obrint-nos així a descobrir-hi la paraula que Déu ens adreça, paraula que pot sostenir la nostra vida cristiana enmig de les alegries i dificultats de la vida diària. ¿Per què no agafeu, en els propers dies, l’evangeli de Lluc, per exemple, i en feu una lectura seguida i meditada, a la llum de l’Esperit Sant que alena en el nostre cor? Que la paraula de Déu sigui dia rere dia llum per als nostres passos! Feliç Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers.

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.